הניסיון ההיסטורי מלמד כי הלוגיסטיקה היא חלק חשוב ובלתי - נפרד מהמלחמות. היא זו המאפשרת תנועה וייצור אש, ומשמרת את כשירות הלוחמים ואמצעי הלחימה לאורך זמן. ספר זה מתאר באופן מקיף את תחום הלוגיסטיקה הצבאית תוך התמקדות במרכיביה ובמאפייניה של הלוגיסטיקה במערכה. הדיון, שבמרכזו המושג "הרשת הלוגיסטית", עוסק בהיבטים התיאורטיים והמעשיים של הלוגיסטיקה במערכה. הדיון מלווה בדוגמאות רבות מההיסטוריה, מאז מסעות המלחמה של אלכסנדר מוקדון ועד מלחמת המפרץ. ד"ר משה קרס הוא עמית מחקר ברפא"ל ועומד בראש קבוצת המחקרים הלוגיסטיים ומודלים של קרב במרכז למחקרים צבאיים. כמו כן הוא מרצה בטכניון ומנחה סטודנטים לתארים גבוהים, בעיקר בנושאי חקר ביצועים צבאי.

הלוגיסטיקה במערכה/משה קרס/2002, 264 עמודים

הלוגיסטיקה במערכה/משה קרס/2002, 264 עמודים