הגילויים המיליטנטיים של האסלאם, ובעיקר פעולות הטרור בשמו, מעסיקים את המזרח-התיכון ואת העולם כולו במידה הולכת וגוברת. ספר זה דן באמונות היסוד ובתפיסות החברתיות העומדות בבסיס האידיאולוגיה של האסלאמיון - כך מכנים עצמם נאמני האסלאם הפונדמנטליסטים - המעצבות את זהותם ומניעות אותם לפעולה. הספר מנתח את דרכי ההתמודדות של נאמני האסלאם בני-זמננו עם האתגרים שמציבים המדע, המודרנה והתרבויות הלא מסלמיות בפני האתוס האסלאמי לבין המציאות המשתנה, וכך נותרת רלוונטית בהציעה מענה לתהיותיו של הדור. זהו אחד ממקורות הכוח החשובים ביותר של התופעה שמייצגים האסלאמיון ואחד מגורמי המשיכה וההישרדות שלה. בראשית המאה ה-21 זוכה תופעת הפונדמנטליזם האסלאמי המודרני להכרה בחשיבות מעמדה בהיסטוריה בת ארבע-עשרה המאות של הציוויליזציה האסלאמית ובהיסטוריה העולמית בכלל. 

ד"ר אוריה פורמן עוסק בהיסטוריה אינטלקטואלית וחברתית של המזרח-התיכון והאסלאם המודרני, ומלמד בחוג ללימודי האסלאם והמזרח-התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים.

אסלאמיון / אוריה פורמן / 2002 / 336 עמודים

אסלאמיון / אוריה פורמן / 2002 / 336 עמודים