רצונך בשלום, היכון למלחמה - אמירה ידועה זו מבטאת היטב את ההיגיון הפרדוקסלי המאפיין עימותים, אשר הבנתו הינה הבסיס האיתן לבניית אסטרטגיה אפקטיבית.

בספר זה חושף אדוארד לוטוואק את ההיגיון המיוחד הזה של האסטרטגיה מהרמה הטכנו־טקטית ועד לאסטרטגיה רבתי. הוא מסביר את הדינמיקה של ההיפוך בעימותים: כאשר מערכה שהתארכה מדי הופכת ניצחון לתבוסה או כאשר מלחמה מובילה לשלום בעקבות התשה הדדית. אז אין עוד מקום לכל היגיון לינארי מקובל.

הספר שזור דוגמאות רבות מהאימפריה הרומית ועד ימינו, מהמלחמות העולמית ועד לאירועים נקודתיים. עניין מיוחד ישנו בניתוח הפעלת הכוח האווירי במלחמת המפרץ שהמחבר היה שותף פעיל בתכנונה, ובבחינת המלחמה בקוסובו, שם באה לידי ביטוי מרבי תפיסת המלחמה ה"בתר־הרואית" שפיתח.

אדוארד לוטוואק הינו עמית מחקר בכיר במכון למחקרים אסטרטגיים ובין־לאומיים בוושינגטון.שימש כיועץ למשרד ההגנה, למשרד החוץ, למועצה לביטחון לאומי ולחיל האוויר של ארצות־הברית. פרסם ספרים רבים ובהם האסטרטגיה רבתי של האימפריה הרומית שראה אור בעברית בהוצאת "מערכות".

אסטרטגיה של מלחמה ושלום/אדוארד לוטוואק/ 2002, 349 עמודים

אסטרטגיה של מלחמה ושלום/אדוארד לוטוואק/ 2002, 349 עמודים