הספר עוסק בדילמות ובהתנגשות בין הערכים השונים ובין הערכים לפקודות בשנים הראשונות לאנתפאדה (1990-1988).

"יותם (גדסי) גדות, פיקד על גדוד טנקים בשנים 1990-1988. בתקופה זו - ראשית האנתפאדה והתעצמות הלחימה ברצועת הביטחון שבגבול לבנון - התעצמה בצה"ל תחושת השניות והמצוקה נוכח דילמות מעשיות ומוסריות. התנגשות זו שבין ערכים שונים, ובין ערכים לפקודות, גרמה לרבים מאיתנו מצוקה רבה, וכלשון הספר הרגשנו לא פעם כי שיקולים שונים, ולעתים מנוגדים, העיקו עלינו ואיימו לשתק אותנו.

דרכי התמודדותו של המפקד עם הבעיה הצבאית המורכבת, על רקע תנאים מסבכים אלה, הן העומדות במרכז הספר. […] מבחינה זו, הספר 'הקרב על ההחלטה' מהווה אבן דרך חשובה למפקד ברמה הטקטית. הוא מאיר לנו 'האנשים הבודדים' את דרכי קבלת ההחלטות, את גבולות מנהיגותנו ואת יכולתנו להוציא את המיטב מעצמנו ומלוחמינו".

הקרב על ההחלטה/יותם גדות/ 2001, 125 עמודים

הקרב על ההחלטה/יותם גדות/ 2001, 125 עמודים