הספר הזה הוא מחקר היסטורי של המערכה שניהל צה"ל על רמת הגולן במלחמת ששת הימים – ב־9 וב־10 ביוני 1967. המחקר עוסק אמנם באירוע קצר שנמשך רק יומיים, אך השפעתו ניכרת עד עצם היום הזה. מאז המלחמה, הריבונות על רמת הגולן והשליטה עליה, היא אחת הסוגיות המרכזיות בתחומי מדיניות החוץ והביטחון של ישראל. זהו ספר היסטוריה צבאית - היסטוריה של הפעולות המדיניות-צבאיות שנקטה ישראל בכיבוש רמת הגולן על־ידי צה"ל, והיסטוריה של הצבא במהלכיו לכיבוש הרמה.

המחקר בא להציע תיאור, הסבר וניתוח של המלחמה מנקודת המבט של דרגי קבלת ההחלטות ברמות הבכירות ביותר של הפעילות המדינית-צבאית, ושל הפעולות במסגרות הבכירות של הכוחות הלוחמים. המחקר, שנערך במסגרת מחלקת היסטוריה של צה"ל, בא למלא צורך יסודי של ההיסטוריוגרפיה הישראלית, ומהווה תרומה להרחבת הידע על אירועים מרכזיים בהיסטוריה של ישראל.

ד"ר מתתיהו מייזל הוא חוקר ומרצה להיסטוריה צבאית מודרנית ולהיסטוריה של רוסיה המודרנית בחוג להיסטוריה של אוניברסיטת תל־אביב.

המערכה על הגולן יוני 1967/מתתיהו מייזל/2001, 470 עמודים

המערכה על הגולן יוני 1967/מתתיהו מייזל/2001, 470 עמודים