ספר: גבול חם מלחמה קרה

עם תום מלחמת העצמאות מצאה ההנהגה של המדינה הצעירה את עצמה מול בעיות מורכבות ורבות, שאיימו על בטחון המדינה. בספר זה, גבול חם, מלחמה קרה, בוחן שמעון גולן את הדרכים שבהן התמודדה ההנהגה עם הבעיות האלה, זאת על רקע התנאים המדיניים המיוחדים, שיצרה המלחמה הקרה. ייחודו של ספר זה הוא בהצגת ההיבטים השונים של מדיניות הביטחון, שגובשה בתקופה הנסקרת, וההשפעות ההדדיות ביניהם: הנסיונות להגיע להסדרי שלום, ההתכוננות לאפשרות של "סיבוב שני" מול הצבאות הערביים, המלחמה על הגבולות, המאבק בחרם הכלכלי ובהסגר שהטילו מדינות ערב על ישראל ועיצוב עמדתה של ישראל במלחמה הקרה. ספר זה מתבסס על עבודת מחקר מקפת מטעם המחלקה להיסטוריה בצה"ל. המחבר השתמש במסמכים, שטרם נעשה בהם שימוש מחקרי, המאפשרים להציג לראשונה זוויות חדשות של תהליכים מוכרים. סא"ל (מיל') ד"ר שמעון גולן הוא ראש ענף במחלקה להיסטוריה בצה"ל וחוקר בכיר בה. ספרו הקודם מרות ומאבק בימי מרי ראה אור ב - 1988.

גבול חם מלחמה קרה/שמעון גולן/2000, 570 עמודים

גבול חם מלחמה קרה/שמעון גולן/2000, 570 עמודים