מכשולים בדרך להקמת מנגנון בקרה אזורי

ד"ר ראובן פדהצור, מרצה בתוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב ובעל טור בעיתון הארץ21.02.2000

השקפותיה של ישראל בנוגעי להפצת טילים בליסטיים בעידן השלום-גם או יושג שלום כולל במזרח התיכון, יהיה זה שלום חמוש, המבוסס על התרעה בתחום הטילים והנשק הלא קונוונציונאלי, הסיכוי להגיע בעתיד הנראה לעין להסכם אפקטיבי לפירוק נשק זה נראה קלוש