הפער הבולט בין מחדליה הצבאיים של ברית המועצות, ערב הפלישה הגרמנית ביוני 1941, לבין שפע המידע האמין שעמד לרשותה, העסיק עד כה חוקרים רבים ברחבי העולם. בספר זה מציג לראשונה פרופ' גבריאל גורודצקי ניתוח מקיף המעניק פרשנות עקבית והגיונית למסכת האירועים המורכבת הזו, שנתפסה עד היום כאניגמטית אם לא מזימתית. באמצעות חומר רב-ערך מארכיונים סובייטים ואחרים הנחשף כאן לראשונה, מציג הספר את תהליכי קבלת ההחלטות של שלושת השחקנים הראשיים בדרמה שקדמה ל’מבצע ברברוסה’-סטלין, היטלר וצ'רצ'י.
אולם ספר זה אינו רק פרק מרתק בהיסטוריה. הוא מהווה מסמך ייחודי בתארו צעד אחר צעד תהליך מתמשך של קבלת החלטות בתנאי אי-וודאות האורך למעלה משנה, קודם לפלישה הגרמנית. בנוסף לכך שזורה בו פרשה מאלפת של יחסים מורכבים ובעייתיים בין סטלין לבכירי ארגוני המודיעין שלו. סוגיה זו, מדגישה את גודל אחריותם של גורמי ההערכה הבכירים הקובעים איך יוצג המידע לשליט ובמקביל גם מנחים את גורמי האיסוף איזה מידע לחפש.

היסטוריונים, אנשי מדע המדינה ואנשי מודיעין – חובבים כבעלי מקצוע – ימצאו בספר זה מסמך מעניין וחשוב הראוי לעיון ולימוד מעמיקים, וכמוהם גם אלה המוצאים עניין ביחסי הגומלין שבין הנהגות פוליטיות והנהגות צבאיות, ובתפקיד שממלאים ארגוני המודיעין ביחסים אלה.

פרופ' גבריאל גורודצקי מכהן כפרופסור להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב, כראש מרכז קוריאל ליחסים בינלאומיים ומופקד על הקתדרלה לתולדות רוסיה ומזרח אירופה ותרבותן על-שם סמואל רובין.

בין אשליה לתרמית/ גבריאל גורודצקי/ 1999, 474 עמודים

בין אשליה לתרמית/ גבריאל גורודצקי/ 1999, 474 עמודים