לקחי קוסובו - הרהורים ראשונים

אלוף יעקב עמידרור, מפקד המכללה לביטחון לאומי04.08.1999

למלחמת קוסובו יש לקחים חשובים בתחום היחסים הבין לאומיים ובתחום הצבאי - לקחים שאותם חייבות ללמוד במיוחד מדינות קטנות דוגמת ישראל