שנות כהונתו של מרדכי (מוטה) גור כאלוף פיקוד צפון (1972-1969, ושוב ב־1974) היו קשות וסבוכות מבחינה ביטחונית. בשלוש גזרות הפיקוד - הלבנונית, הסורית והירדנית - הותקפה ישראל הן על־ידי צבאות סדירים והן על־ידי ארגוני המחבלים. פעולות האיבה כוונו בעיקר כלפי האוכלוסייה והאזרחית ביישובי הספר.

נוסף על הפעילות המבצעית עסק מוטה גור בהיבטים המדיניים והאסטרטגיים של העימות, והביע את עמדותיו בפני הממונים עליו בצבא ובפני הדרג המדיני. בספר זה הוא מציג לראשונה סקירה מפורטת של פעולות צה"ל בקו העימות תוך פריסת מכלול השיקולים והדעות, שעיצבו את העשייה. כל אלה שזורים בתיאור האנושי - קשריו עם קצינים, לוחמים ותושבי הספר.

במלחמת יום כיפורים כיהן גור כנספח צה"ל בארצות־הברית. בחלקו השני של הספר הוא מתאר את מסכת היחסים המורכבת עם הממשל האמריקני לדרגיו בתקופת הרת־גורל זו.

מצפון ומים/מוטה גור/ 1998, 272 עמודים

מצפון ומים/מוטה גור/ 1998, 272 עמודים