ספר: גלגלי הסופה

לוטננט-ג'נרל ויליאם ג' פגוניס , 21.08.1998

במלחמת המפרץ ריכז הצבא האמריקני בערב הסעודית, בתוך זמן קצר, כוח משלוח אדיר בהיקפו. הכוח מנה מאות אלפי חיילים וכלל אלפי טנקים, נגמ"שים וכלי ארטילריה, מאות מטוסים ומסוקים וצי מלחמה גדול. התשתית הלוגיסטית המרוכבת לריכוז ותובלת הכוחות לקיומם ולהחזקתם, לפני הקרב ובמהלכו, הוקמה בלחץ האירועים ותחת איום מתקפה עיראקי - יש מאין.

לוטננט ג'נרל ויליאם ג' פגוניס, שהיה מפקד פיקוד התחזוקה של הצבא האמריקני במפרץ, מעלה בספרו זה את סיפורם המופלא של אנשי הלוגיסטיקה ואת תרומתה של המערכת הלוגיסטית האמריקנית בכללותה להצלחת המבצע.

הצבא האמריקני שונה בתכלית, מבחינת היקפו, משאביו ומשימותיו מצה"ל.

עם זאת, היסודות של ניהול מערכת לוגיסטית צבאית בקנה מידה נרחב, והעקרונות להשתלבותה במאמץ הכולל, כמו גם תפישת המנהיגות הלוגיסטית, כפי שהם מתוארים בספר זה, ראויים לשמש דוגמה ומופת לאנשי הלוגיסטיקה של צה"ל.

גלגלי הסופה/לוטננט-ג'נרל ויליאם ג' פגוניס/1998, 259 עמודים

גלגלי הסופה/לוטננט-ג'נרל ויליאם ג' פגוניס/1998, 259 עמודים