בנייתו של צה"ל, ממש בעיצומה של מלחמת העצמאות דומה עד מאוד לתהליכי בניית הצבא הפדראלי ("הצפוני"),

בעת מלחמת האזרחים האמריקנית 1861 - 1865.

האם ייתכן שקברניטי מערכת הביטחון התפנו ללמוד את המודל האמריקני? נראה שאפילו לא היו מודעים לאשר התרחשו 87 שנים קודם לכן, ביבשת אמריקה הצפונית. הם היו עסוקים בפתרון בעיות בוערות ולא התפנו למשימות מחקר כאלה.

כיצד, אם כן, ניתן להסביר את הדמיון בין שני התהליכים?

בסיכומו של מחקר רב-תחומי - למן עבודת-מטה וכלכלת-מלחמה, דרך גיוס כוח-אדם וניהול לוגיסטיקה, ועד לטיפול בשעות-הפנאי של המגוייסים פורס בפנינו פרופ' יהודה ואלך את המסקנה:

צבאות בכל העולם, מתלבטים באותן סוגיות;  ומכיוון שקרונות המלחמה הם אוניברסאליים - הפתרונות הישימים היו יהיו דומים.

כמפקד גדוד-רגלים 51 במלחמת העצמאות, וכמפקד חטיבת "גבעתי" עם תום המלחמה, הייתה ליהודה ואלך היכרות אישית עם הנושאים שחקר בספר זה.

פרופ' ואלך הוא מבכירי החוקרים והמורים בתחום ההיסטוריה הצבאית. עבודתו הניבה יותר ממאה מחקרים: על המלחמה, על תורת-הקרב, על התפתחותם ותפקידם של כלי-נשק ועוד. 18 הספרים שכתב, ושבעת הספרים שערך, מקנים לו נוכחות בולטת על מדף הספרים של תחום זה ושל תולדות ארץ-ישראל.

אל הדגל,  הקמת צבא עממי תוך כדי לחימה / יהודה ואלך / 1997 / 264 עמודים

אל הדגל, הקמת צבא עממי תוך כדי לחימה / יהודה ואלך / 1997 / 264 עמודים