ספר: התנועה הלאומית הפלסטינית- מעימות להשלמה?

התנועה הלאומית הפלסטינית- מעימות להשלמה?

התנועה הלאומית הפלסטינית- מעימות להשלמה?

קובץ המאמרים בספר זה, בא לספר את קורותיה של התנועה הלאומית הפלסטינית מראשיתה ועד להסכם אוסלו. סקירה היסטורית זו אמורה לאפשר לקורא לא רק מעקב אחרי תהפוכות ההתרחשות הפוליטית, אלא גם עמידה על השינויים שהם, מטבע הדברים, איטיים יותר, אך גם מהותיים יותר - בבסיסה החברתי של התנועה הלאומית, באופני התארגנותה ופעילותה, ובשכבות המוצא של מנהיגיה. מרכזיותם של המקומות הקדושים לאסלאם, התנודות בין עמידה פלסטינית עצמאית לתלות בהתפתחות כלל-ערבית, נקיטת צעדים טקטיים המזכירים את אלה של היישוב היהודי בטרם מדינה - כל אלה מזדקרים תוך ההתבוננות המשווה, בפרקים המוקדמים והמאוחרים.

המאמרים בקובץ זה, המוקדש לזכרו של תא"ל יוסף לונץ (לונצי) ז"ל, נכתבו על ידי בכירי המזרחנים בישראל, שרובם הכירו את לונצי מקרוב. אנו מצפים שהקובץ יעלה תרומה משמעותית להבנת יחסי הפלסטינים עם ישראל, סוגייה שהיתה במרכז עיסוקו, מחקריו ומחשבתו של לונצי.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן