ספר : טקטיקות השריון הגרמני במלחמת העולם השנייה

"ספר על קרבות השריון של מלחמת העולם השנייה שניתן ללמוד ממנו גם על המלחמה כיום. לחובבי הסוגה ולרוצים ללמוד על סיבות להצלחות ולכישלונות בשדה הקרב ועל לימוד נכון ועל הסקת מסקנות שגויה". (מתוך ביקורת שכתב בעז זלמנוביץ לספר ל"בין המערכות")

הספר מסביר כיצד הצליח השריון הגרמני להביס במלחמת העולם השנייה במערכות בזק (בליצקריג) את פולין ואת צרפת, ומדוע כשלו הטקטיקות של מלחמת הבזק במבצע "ברברוסה".

טקטיקות השריון במלחמת העולם השנייה/רודולף שטייגר/ 1995, 224 עמודים

טקטיקות השריון במלחמת העולם השנייה/רודולף שטייגר/ 1995, 224 עמודים