לוחמים ועושי שלום, כמאל חסן עלי, 1993, 390 עמודים

לוחמים ועושי שלום, כמאל חסן עלי, 1993, 390 עמודים

ב-8 באוקטובר 1978 מונה כמאל חסן עלי, שר ההגנה של מצרים, לראש המשלחת המצרית למשא-ומתן עם ישראל להכנת חוזה השלום בין שתי המדינות. 

הנחיותיו של נשיא מצרים, סדאת, לכמאל חסן עלי היו חד-משמעיות:

"אין לוותר בנושא האדמה ולא בנושא הריבונות. יש לקשור הסכם כזה עם פתרון כולל לבעיה הפלסטינית.".

בספרו לוחמים ועושי שלום, מתאר כמאל חסן עלי את תהליך המשא-ומתן בין המדשלחת המצרית בראשותו, לבין המשלחת הישראלית בראשותו של משה דיין. המשא ומתן סבל עליות ומורדות ומשברים, שהביאו כמעט להפסקתו. אולם, בכוח רצונם של המנהיגים ומנהלי המשא-ומתן סוכמו, בסופו של דבר, נקודות המחלוקת וחוזה השלום נחתם ב-26 במארס 1979.

הספר הזה הוא רישום מדויק ואמין של כל שהתרחש בדיונים בבלייר-האוס, והוא מציג את עמדת מצרים לגבי הבעיה הפלסטינית והאינטרסים הערביים, שמצרים לא ויתרה עליהם בכל שלב משלבי המשא-ומתן.

באזמל חד מנתחהמחבר את עמדות הצדדים תוך הדגשת ההישג הגדול של מצרים, מנהיגות העולם הערבי, שהחזירה לעצמה, כתוצאה מיוזמתו של סדאת, את אדמותיה, כרתה חוזה שלום ובו-בזמן ייצגה בכבוד את האינטרסים הערביים. המחבר מותח ביקורת נוקבת על עמדותיה של ישראל ובו-בזמן הוא בא חשבון עם מדיניות הסירוב הערביות - סוריה, עיראק ולוב - ועם הפלסטינים עצמם.

הספר לוחמים ועושי שלום נותן לקורא הישראלי הזדמנות לראות ולהבין כיצד אנו נראים בעיני יריבינו הערבים וכיצד הם מתייחסים לכל מהלך, אירוע, התבטאות, מחדל או מעשה שלנו. בימים אלה כשמתנהל משא ומתן לשלום בין ישראל להבין סוריה, ירדן לבנון והפלסטינים. ראוי שנשכיל ללמוד ולהפיק לקחים מהמשא-ומתן עם מצרים וליישמם בעתיד במעינו עם מדינות ערב האחרות ועם הפלסטינים.

השלום האמיתי בין מצרים לישראל לא יתממש בטרם יזכו הפלסטינים בזכויותיהם הלגיטימיות להגדרה עצמית ולהקמת מדינתם. הניסיון להמתין עם אחרי הבחירות לנשיאות בארצות-הברית. בסיבוב זה או אחר, לא יסייע לאף אחד.

כמאל חסן עלי, לוחם ומדינאי, מאפיין בקורות חייו את המנהיגות המצרית (והישראלית), שהביאה לחתימת הסכם השלום בין מצרים לבין ישראל. הוא היה קצין מבצעים ראשי במפקדת הכוח המשלוח המצרי בתימן, קצין שריון, שפיקד על חטיבה במלחמת ששת הימים. על דיוויזיה במלחמת ההתשה ועל חיל השריון המצרי במלחמת יום הכיפורים. אחר כך מונה לתפקיד ראש המודיעין הכללי וצורף לממשלת מצרים. בהיותו שר ההגנה מונה על ידי סדאת לתפקיד ראש המשלחת המצרית למשא-ומתן לשלום עם ישראל, והיה, לאחר חתימת חוזה השלום, יושב ראש הוועדה לנורמליזציה ביחסי מצרים-ישראל. בשנים 1984-1985 היה ראש ממשלת מצרים.