מלחמת המפרץ בעיניים ישראליות

ד"ר ראובן פדהצור, מרצה בתוכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב ובעל טור בעיתון הארץ21.06.1993