מלחמת העולם השניה היתה מבחינות רבות מלחמתו הפרטית של היטלר, הוא הגה אותה, התכונן לקראתה. פתח בה ושלוש שנים תכנן את מהלכה. לו ניצח בה היה זה במידה רבה נצחונו האישי, ולכן משנכשל בה היה הכישלון כולו שלו. ההוראות האסטרטיגות של היטלר לכוחות המזוינים מובאות בספר, היו אמנם צווים והנחיות לניהול המלחמה אך את שיטת הביצוע הניח למפקדים בגזרות המלחמה. בעיקר יש בהוראות מן ההסבר והנבואה למהלכיה של המלחמה. כמי שהאמין אמונה עמוקה בשליחותו ההיסטורית ובמקומו במיוחד במהלכיה של גרמניה אהב היטלר להתוות תוכניות כלליות, לצפות מאורעות ולהכתיב את "צוואות מדיניות" וכאלה היו הוראות המלחמה שלו.

הוראות המלחמה של היטלר/ה.ר.טרבור־רופר/1992, 221 עמודים

הוראות המלחמה של היטלר/ה.ר.טרבור־רופר/1992, 221 עמודים