באחת מאמרות המלחמה שלו קורא נפוליאון לאנשי הצבא לעיין שוב ושוב במערכת שניהלו אלכסנדר הגדול, חניבעל, יוליוס קיסר ומצביאים אחרים, ומדגיש כי זו הדרך היחידה להפוך למצביא גדול וללכוד את סדר אמנות המלחמה.

נפוליאון עצמו הצטרף לרשימת המצביאים הדגולים הללו כבר בחייו. מאז נלמדים בשידה הן נצחונותיו המזהירים, פרי גאונותו הצבאית, והן כשלונותיו, וביחוד תבוסתו במסע לרוסיה ב-1812.

אמרותיו המכונסות בספר זה מביאות בפני הקורא את תמצית מחשבתו הצבאית, שניתן לשאוב ממנה השראה גם בימינו. פרופ' יהודה ואלך הוסיף לאמרות הסברים ודוגמאות מהמלחמות של צבאות העולם וממערכות צה"ל.

נפוליאון: אמרות המלחמה/יהודה ואלך/ 1991, 149 עמודים

נפוליאון: אמרות המלחמה/יהודה ואלך/ 1991, 149 עמודים