הספר מקיף את נושאי המלחמה והאסטרטגיה משתי נקודות ראות. חלקו הראשון דן במקומה של המלחמה בחברה האנושית ובהיסטוריה, ועוסק בנושאים כגון: מהות המלחמה, הסיבות למלחמה, מגמות שנסתמנו במלחמות, בעיית המוסר והמלחמה, מלחמות ביבשה, באוויר ובים, מלחמה זעירה, מלחמה גרעינית, וסיבות המלחמה. החלק השני עוסק בניהולה של המלחמה - באסטרטגיה. הוא דן בנושאים כגון : מהות האסטרטגיה והטקטיקה, סוגי מלחמות, התקפה והגנה, הכרעה והתשה, גורמי הניצחון, מכלול היחסים בין הקברניטים למפקדי הצבא, עיצוב מדיניות ביטחון, עקרונות המלחמה, כשלים עיקריים באסטרטגיה, היחס שבין ניצחון והסדר מדיני.

בסיום הספר נידונים השינויים המתחוללים כיום בנושא המלחמה, תוך התייחסות לסיום המלחמה הקרה בין המעצמות ולהשלכות העשויות להיות לכך על המערכת הבין-לאומית. ברוב תחומי הלימוד קיימים ספרי מבוא, המאפשרים להתוודע לסוגיות החשובות באותו תחום. בנושא המלחמה והאסטרטגיה לא קיים ספר מבוא מקיף כזה, וספר זה בא למלא את החסר. הוא מיועד לשמש כספר לימוד בבתי-ספר, באוניברסיטאות ובמכללות צבאיות, וכן כספר קריאה למתעניינים בנושאים אלה.

בספר אין מוקדם ומאוחר, ואפשר להתחיל לקרוא בו בכל פרק. הדיון הוא ברמה הכוללת העקרונית, ולא ברמה הטקטית-טכנית. מכאן חשיבותו לאנשי-הצבא, שיוכלו לעמוד בעזרתו על הבעיות האסטרטגיות המעסיקות את הרמות העליונות - הצבאיות והמדיניות - וכך גם למלא טוב יותר את המוטל עליהם. לאזרח, הספר יכול לשמש נקודת תצפית, שממנה ניתן להשקיף על החיים האנושיים, כפי שהושפעו מן המלחמות.\

אלוף (מיל) פרופ' יהושפט הרכבי, יליד חיפה, הוא מוסמך האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת הרווארד בארצות־הברית, וקיבל תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית. היה ראש אגף המודיעין במטכ"ל בשנים 1955–1959. לאחר מכן הורה באוניברסיטה העברית כפרופסור בקתדרה על שם מ' הקסטר ליחסים בין־לאומיים וללימודי המזרח התיכון. פרסם כמה ספרים בנושאים אלה ביניהם: מלחמה גרעינית ושלום גרעיני, על הגרילה, עמדת הערבים בסכסוך ישראל-ערב, עמדת ישראל בסכסוך ישראל-ערב, האמנה הפלסטינית ומשמעותה, חזון לא פנטזיה, הכרעות גורליות ועוד.

מלחמה ואסטרטגיה/יהושפט הרכבי/ 1990, 644 עמודים

מלחמה ואסטרטגיה/יהושפט הרכבי/ 1990, 644 עמודים