בספר זה נבחנת משנתו הצבאית קלאוזביץ' בראייה ביקרתית, לאור התמורות החומריות שחוללה המפכה התעשייתית-טכנולוגית שהתרחשה לאחר. מהפכה זו הביאה לשינויים בסביבה הצבאית-טכנולוגית, הן בתחום הקונבנציונלי והן בתחום הגרעיני.

לצד קריטריונים לבחינת תקפותה של התיאוריה של קלאזוביץ' מוארים בספר היבטים בתיאורים שלו שהתיישנו, או המחייבים עדכון, ולעומתם היבטים שנשארו תקפים עד עצם היום הזה.

הספר יצא במסגרת "מרכז כובד" – בימת "מערכות" לעיונים צבאים.

קלאוזביץ' במבחן התמורות הטכנולוגיות/ מיכאל הנדל/ 1988, 119 עמודים

קלאוזביץ' במבחן התמורות הטכנולוגיות/ מיכאל הנדל/ 1988, 119 עמודים