ספר: במצור קבלת החלטות באש"ף במהלך מלחמת לבנון

 ספר זה מתאר מנקודת מבטו של אש"ף את ההתחרשויות מאחורי הקלעים בקרב הפלסטינים בנצורים בבירות, במהלך מלחמת לבנון.

הספר מתמקד בניתוח תהליכי קבלת ההחלטות באש"ף בתקופה גורלית לארגון, ובמכלול הגורמים והאילוצים שהשפיעו על ההנהגה הפלסטינית. 

 

במצור קבלת החלטות באש"ף במהלך מלחמת לבנון/רשיד ח'אלידי/1988, 250עמודים

במצור קבלת החלטות באש"ף במהלך מלחמת לבנון/רשיד ח'אלידי/1988, 250עמודים