הצוללת,  דרו מידלטון, 1987, 235 עמודים

הצוללת, דרו מידלטון, 1987, 235 עמודים

עולמנו הוא עולם סוער וקשה. אפשר שהחיים או המוות על כוכב-הלכת שלנו יהיו מסורים בידיהם של כמה מאות קציני צוללות צעירים. הצוללת המונעת בכוח גרעיני והחמושה בטילים גרעיניים היא כלי-הנשק הסופי של ימינו.

המחבר

דרו מידלטון, הסופר הצבאי הנודע של הניו-יורק טיימס, פורס בפנינו, ברוב עניין ובלשון הברורה גם לקורא שאינו בעל הכשרה טכנולוגית, את דברי ימיהן של הצוללות: נסיונות הצלילה הראשונים; איום הצוללות הגרמניות על בריטניה וכיצד גרם השימוש בהן לסיבוכה של גרמניה עצמה במלחמת העולם הראשונה; כשלון "להקות הזאבים" הגרמניות באוקיאנוס השקט במלחמת העולם השנייה; השימושים האזרחיים; התפתחות ציי הצוללות והלוחמה נגד צוללות, של המעצמות הגדולות עד לצוללות הטילים הבאליסטיים של ימינו; ותפקידם של ציי הצוללות של מעצמות אלה במלחמה בעתיד.