ספר: בריגדיר הרגלים

האווארד קיפנברגר , 01.07.1987

בריגדיר הרגלים/האווארד קיפנברגר/1987, 376 עמודים

בריגדיר הרגלים/האווארד קיפנברגר/1987, 376 עמודים

"בריגדיר הרגלים הינו ספר ניסיונותיו ולקחיו של אחד הנודעים שבאנשי המלחמה אשר העמיד העם הניו זילנדי עז הנפש במלחמת העולם השנייה. מייג'ור גנרל הווארד קיפנברגר פורס בפנינו את מסלול הלחימה שלו ושל חייליו מן הנסיגה ביוון ומכרתים דרך הלחימה בצפון אפריקה-אל עלמין, לוב, מארת ותוככי תוניס עד איטליה-לסאנגרו ולמונטה קאסינו.