ספר זה מנתח את המעורבות הסורית במשבר הלבנוני בעשור האחרון על היבטיה השונים: המניעים שדחפו את משטר אסד להתערב במלחמת־האזרחים בלבנון עד ששקע ב"ביצה הלבנונית", איפיון דפוסי־הפעולה של סוריה בלבנון, ניתוח מערכת יחסיה של סוריה עם מוקדי־הכוח השונים בלבנון (נוצרים, דרוזים, ש/ישעים, פלסטינים), ההתמודדות בין סוריה לבין ישראל על ההשפעה בזירה הללבנונית מפרוץ מלחמת־האזרחים ועד 'מלחמת שלום הגליל', שהיית צה"ל בלבנון, ובחינת האילוצים השונים שהשפיעו על המדיניות הסורית בלבנון. הספר גם מסנה לעמוד על זיקת הגומלין שבין מעורבותה של סוריה בלבנון לבין יציבותו של המשטר הסורי, מעמדו בעולם הערבי ויכולת הפעולה שלו בסכסוך הישראלי־ערבי.

המעורבות הסורית בלבנון ( 1975 – 1985)/ראובן אבי־רן/1986, 304 עמודים

המעורבות הסורית בלבנון ( 1975 – 1985)/ראובן אבי־רן/1986, 304 עמודים