ספר : "בר־גיורא" ו"השומר" - מרעיון ביטחוני לארגון ביטחוני (1914-1907)

הספר מנתח את יסודות המחשבה הביטחונית וההתארגנות הביטחונית בארץ ישראל כפי שהונחו על־ידי "בר־גיורא" ו"השומר" בשנים 1914-1907. באמצעותו מתוודעים אל חלוצי כוח המגן העברי ועוקבים אחר תהליך התגבשותם לקבוצה ולארגון ואחר דפוסי הנהגתם, עקרונות היסוד הביטחוניים עיצבו והאופן שבו הוציאום מן הכוח אל הפועל.

המחבר הוא מחנך וחוקר בתולדות ארץ ישראל. שירת ביחידה לביטחון לאומי. בעל תואר ראשון (נכון לזמן פרסום הספר) בהיסטוריה כללית ובספרות עברית. משלים לתואר שני בהיסטוריה צבאית ובלימודי ארץ ישראל.

"בר גיורא" ו"השומר" - מרעיון ביטחוני לארגון ביטחוני/עוזיאל לב/1985, 144 עמודים

"בר גיורא" ו"השומר" - מרעיון ביטחוני לארגון ביטחוני/עוזיאל לב/1985, 144 עמודים