ספר: השפעת העוצמה הימית על ההיסטוריה, 1660–1783

מהן, א"ת (1985). השפעת העוצמה הימית על ההיסטוריה, 1660+1783. מערכות, 200 עמודים

מהן, א"ת (1985). השפעת העוצמה הימית על ההיסטוריה, 1660+1783. מערכות, 200 עמודים

תת־אדמיראל אלפרד תיר מהן (1840–1941) עשה יותר מכל אדם אחר לעיצוב פני הציים המודרניים. בכתביו הרבים הנחיל לדורות של מדינאים ואנשי צבא את התפישה כי העוצמה הימית הינה גורם מכריע ברכישת הגמוניה עולמית, וכי השליטה בים קובעת במידה רבה את יכולתה של אומה לקיים שגשוג פנימי ולהשפיע ביחסים הבין לאומיים.

הספר השפעת העוצמה הימית על ההיסטוריה 1669–1783 נמנה על הקלסיקה של ספרות ההיסטוריה הצבאית של הזירה הימית. מהן יצא כאן לחקור את תור הזהב של העוצמה הימית, תקופה המציינת את עלייתן של המדינות האירופיות המודרניות ואת מאבקן לקיום ולעליונות.

המבוא והפרק הראשון בספר שלפנינו נבחרו להיכלל במהדורה העברית, משום שהם מציגים בפני הקורא את עיקרי תפיסתו של מהן בדבר המדיניות והאסטרטגיה הימית. בניסוח מדויק וקפדני מנותחים כאן תנאי היסוד המשפיעים על העוצמה של האומות בים: מצב גיאוגרפי, מבנה פיזי, גודל שטח, מספר אוכלוסין, האופי הלאומי ואופי הממשל והמוסדות הלאומיים כדי להמחיש את שיטת הניתוח של מהן ואת עיקרי תפישתו, נכלל במהדורה העברית גם הפרק העוסק במלחמת שבע השנים (1756–1763). המערכת הוסיפה לספר איורים.

 

מתוך הקדמת מפקד חיל הים, אלוף אברהם בן שושן: "לנו בישראל יש סיבה מיוחדת לבחון בתשומת לב את הערכותיו ומסקנותיו של מהן. גם בקרבנו קיימת נטייה להמעיט במשקלה של הזירה הימית וסיכוניה ולדון בהם בנפרד מן המערכה ביבשה ובים. אחת הסיבות העיקריות לכך היא, שישראל לא נחשפה מעולם לאיום של ממש מן הים [...] בעבר בשל מחדלי הערבים, ולאחרונה בזכות הצלחותיו של חיל הים".