דילמות של כמות ואיכות מאפיינות את תהליך בניין הכוח הצבאי של כל הצבאות בכל המדינות - ממעצמות-העל ועד מדינות קטנות וחלשות. משולבות הצבא בעוצמה הלאומית הכללית, והעובדה שהוא איננו פועל בחלל-ריק, אלא מזין את העוצמה הלאומית וניזון בעת ובעונה אחת - הופכות את שאלת הכמות והאיכות לבעיה שאיננה צבאית טהורה אלא בעיה של ביטחון לאומי. 

יהיו אשר יהיו מרכיבי האיכות, וישופרו ככל שישופרו, מקדם האיכות המרכזי יהיה תמיד האדם. ייחודו של האדם טמון בכושרו הקומבינטורי, המעניק לכוח איכות החורגת בהרבה מסיכום מתימטי פשוט של כמות מרכיביו ואיכותם. בתור שכזה האדם הוא הגורם המתנה יותר מכל את ההכרעה ועליו יש להוסיף ולשים את הדגש בבניין הכוח הצבאי. במיוחד חשוב לטפח את המפקדים בכל הרמות להעמידם במוקד תהליכי ההכשרה והחינוך בצבא ולהבטיח כי ישלבו בתוכם תבונה לעשות תחבולות ותכונות נפש לעמוד בעומס הלחימה ולהקרין מנהיגות על הכפופים להם.

איכות וכמות / צבי עופר, רס"ן אבי קובר / 1985 / 494 עמודים

איכות וכמות / צבי עופר, רס"ן אבי קובר / 1985 / 494 עמודים