מערכות 301-300

דצמבר 1985 / 21.12.85, כסלו תשמ"ו

עם הגליון ה-300
מערכות

עם הגליון ה-300

21.12.1985
מערכת "מערכות"
מלחמת העולם השנייה - הרהורים במבט לאחור
מערכות

מלחמת העולם השנייה - הרהורים במבט לאחור

21.12.1985
אל"ם (מיל') פרופ' יהודה ואלך
המורים והתלמידים: לקחי השריון במלחמת העולם השנייה ובמלחמות ישראל-ערב
מערכות

המורים והתלמידים: לקחי השריון במלחמת העולם השנייה ובמלחמות ישראל-ערב

21.12.1985
אל"ם (מיל') ד"ר ז' איתן
הזירה הימית במלחמת העולם השנייה - לקחים היסטוריים, טכנולוגיים ואסטרטגיים
מערכות

הזירה הימית במלחמת העולם השנייה - לקחים היסטוריים, טכנולוגיים ואסטרטגיים

21.12.1985
אלוף (מיל‘) שלמה אראל
"יום חמישי השחור": כישלון הדוקטרינה האווירית האמריקנית במלחמת העולם השנייה
מערכות

"יום חמישי השחור": כישלון הדוקטרינה האווירית האמריקנית במלחמת העולם השנייה

21.12.1985
אל"מ אורי דרומי
המודיעין במלחמת העולם השנייה - מאפיינים ולקחים
מערכות

המודיעין במלחמת העולם השנייה - מאפיינים ולקחים

21.12.1985
ד"ר א' לוויטה
צפנים וניצחונות
מערכות

צפנים וניצחונות

21.12.1985
תא"ל (מיל') ע' עילם
הטכנולוגיה ומערכות-הנשק במלחמת העולם השנייה
מערכות

הטכנולוגיה ומערכות-הנשק במלחמת העולם השנייה

21.12.1985
תא"ל (מיל') ע' עילם
השפעת מלחמת העולם השנייה על דיני המלחמה
מערכות

השפעת מלחמת העולם השנייה על דיני המלחמה

21.12.1985
ד"ר רון צוויג
מלחמת העולם השנייה והעולם היהודי
מערכות

מלחמת העולם השנייה והעולם היהודי

21.12.1985
ד"ר רון צוויג
לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה
מערכות

לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה

21.12.1985
ד"ר זהבה אוסטפלד
יפאן במלחמת העולם השנייה
מערכות

יפאן במלחמת העולם השנייה

21.12.1985
פרופ' יורם דינשטיין
תורת לחימה במבחן האש
מערכות

תורת לחימה במבחן האש

21.12.1985
ד"ר ג'פרי גינסבורג
אבן אמאל - האיגוף האנכי שהביא למפנה אסטרטגי
מערכות

אבן אמאל - האיגוף האנכי שהביא למפנה אסטרטגי

21.12.1985
צבי יקוטיאל
סטאלין - מנהיג צבאי במלחמת העולם השנייה
מערכות

סטאלין - מנהיג צבאי במלחמת העולם השנייה

21.12.1985
ד"ר מתי מייזל
מבצע "אבחת מגל" - היבטים קרקעיים ומרחביים
מערכות

מבצע "אבחת מגל" - היבטים קרקעיים ומרחביים

21.12.1985
אל"ם ד"ר שחר שפירא
הצנחנים הארצישראלים במלחמת העולם השנייה
מערכות

הצנחנים הארצישראלים במלחמת העולם השנייה

17.07.1985
אליעזר לזרסון
הצלפים בחי"ל במלחה"ע השנייה
מערכות

הצלפים בחי"ל במלחה"ע השנייה

21.12.1985
תא"ל (מיל') י' בר-און
חיילים יהודים בצבא הגרמני 1945-1914
מערכות

חיילים יהודים בצבא הגרמני 1945-1914

21.12.1985
פרופ' ב"ז קדר