ספר: הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה

יגאל עילם, 19.12.1984

ספר הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה הוא פרי מחקר עצמאי שיזמה הוצאת "מערכות" בפרשת מפתח בתולדות הציונות המדינית ובתולדות כוח המגן היהודי בארץ־ישראל. על פני יריעה רחבה, תוך שילוב כשרון סיפור ויכולת ניתוח, מתאר המחבר את פרשת הגדודים לבטיה של הציונות הקטנה בין הענקים הנלחמים. מאבקו הנואש של ז'בוטינסקי לשכנע את המחנה הציוני ואת ממשלת בריטניה לקבל את תכנית הגדודים, פרשת הגבורה והכאב של גדוד נהגי הפרדות בגליפולי, מנהיגותו של טרומפלדור, שיתוף הפעולה בין וייצמן וז'בוטינסקי והתפקיד החשוב שמילא וייצמן מאחורי הקלעים בפרשת הגדודים, השיקולים שהנחו את משרד המלחמה והקבינט הבריטי בהחלטותיהם ביחס לתכנית הגדודים העבריים, הנסיבות הפרוזאיות של הקמת הגדוד הלונדוני מול תנועת ההתנדבות הנהלבת באמריקה ובארץ־ישראל, הלבטים הפנימיים הקשים שליוו את התנדבותם של צעירי ארץ־ישראל ואת שרותם בגדוד, העימות עם שלטונות הכיבוש הצבאי הבריטי, ההתייאשות של המתנדבים מסיכוי התפתחותם של הגדודים ונסיבות פירוקם. אמר המחבר: "מלכתחילה ראיתי את תפקידי בשחזור נאמן ככל האפשר של פרשת הגדודים העבריים". התוצאה המתקבלת היא תעודה אנושית מרתקת מצד אחד, ומחקר היסטורי מאיר עיניים מצד שני. מחקר זה נשען על חומר תעודות רב. שבחלקו הגדול רואה אור לראשונה. התמונה המתקבלת היא חדשה, רעננה, ואף מפתיעה.

הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה/יגאל עילם/1984, 355 עמודים

הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה/יגאל עילם/1984, 355 עמודים