אזור דרום לבנון - דגם ביטחון ישראלי

אל"מ אפרים סנה, 21.09.1983