צה"ל - בית היוצר של אומה לוחמת ויוצרת

דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל21.06.1983