ספר: האיש על גב הסוס־מקומו של הצבא בפוליטקיה

ס"א פיינר , 14.08.1975

שלטון צבאי, הפיכה צבאית, כת צבאית, ממשלה של גנרלים - כל אלה מהווים מציאות יום יומית ברבות מארצות העולם. רבים הם גם המקרים, שבהם מעורב הצבא במערכת הפוליטית בצורה גלויה פחות; אך ניתן להבחין במפורש בהשענות על כוחו של הצבא ועל סמכותו כגורם מכריע במדיניות הפנים. "האיש על גב הסוס" הוא האיש החזק, הסמכותי, העולה משורות הצבא ו"משליט סדר" במדינה. שמו של הספר משקף את עיקרו - דיון מפורט בקשרי הגומלין שבין המערכת השלטונית האזרחית לבין המערכת הצבאית. מחברו, פרופ` פיינר, שהוא מומחה בעל שם בתחום זה, מציין את הנסיבות והתנאים שבהם בשלה הקרקע להתערבות הצבא בפוליטיקה, ומצביע על הדרך שבה ניתן למנוע או למתן התערבות זו. הספר מגיש ניתוח סוציולוגי ופסיכולוגי של יחסי ממשל-צבא, תוך הישענות על דוגמאות רבות מן ההיסטוריה המודרנית, וניתוח מפורט של עשרות מקרים שבהם התקומם הצבא נגד הממשל האזרחי, ותפס את מקומו. המהדורה העברית של "האיש על גב הסוס" הורחבה ועודכנה בידי המחבר עד לשנת 1981, ופרופ` פיינר גם כתב עבורה הקדמה מיוחדת שבה הוא דן ביחסי ממשל צבא בישראל. ספר זה, שנחשב לקלאסי בתחומו, מצטרף לספרים קודמים שהופיעו ב"מערכות", והדנים בהיבטים התיאורטיים של הכוח הצבאי - ספרים כ"מלחמה ופוליטיקה" מאת ברנרד ברודי, ו"חימוש והשפעה" מאת תומאס שלינג.

האיש על גב הסוס מקומו של הצבא בפוליטיקה/ס"א פיינר/1975, 396 עמודים

האיש על גב הסוס מקומו של הצבא בפוליטיקה/ס"א פיינר/1975, 396 עמודים