מלחמת "שלום הגליל" : המהלכים הצבאיים העיקריים

סא"ל בני מם, 21.09.1982