ערב הסעודית - בעקבות איראן ?

רס"נ דוד ח' , 10.02.1982