ספר: מלחמת האזרחים האמריקנית

מלחמת האזרחים האמריקנית/ברוס קאטון/ 1979, 279 עמודים

מלחמת האזרחים האמריקנית/ברוס קאטון/ 1979, 279 עמודים

מלחמת האזרחים האמריקנית, שהתחוללה בארצות־הברית בשנות ה־60 של המאה ה־19, נחשבה במשך זמן רב עניין אמריקני פנימי שחשיבותו איננה חורגת מעבר לגבולות ארצות־הברית. הפילדמרשל הפרוסי פון מולטקא (הזקן) העיר, בשנות ה־70 של המאה ה־19, כי אין הוא רואה כל טעם בלימוד לקחי מלחמת האזרחים האמריקנית מהיותה "מלחמה בין שני אספסופים חמושים". דעה זו הייתה נחלתם של רבים באירופה באותה תקופה. אולם עם חלוף השנים הוברר כי השקפה זו הייתה מוטעית; והמלחמה זכתה, בין היתר, לתואר המלחמה ה'מודרנית' הראשונה, מלחמה שאילו היו לקחיה נלמדים כהלכה, ייתכן כי דם רב, שנשפך במלחמות שהתרחשו אחריה, היה נחסך.

המוסקט מחורק הקנה, רובה המחסנית נטען הבריח, הרכבת, הכדור הפורח, ספינת הקיטור המשוריינת, הצוללת, ההליוגרף, מלחמת חפירות - כל אלה ואחרים ראו שימוש ראשון או נרחב במלחמת האזרחים האמריקנית. כמו כן הייתה זו המלחמה הראשונה שזכתה לסיקור נרחב למדי ומדויק בתמונות.

עד כה לא יצא לאור בעברית שום ספר המוקדש כולו למלחמת האזרחים האמריקנית. ספר זה הסוקר את המלחמה על כל היבטיה, בא למלא במידת-מה את החסר.