ספר: גרילה

"הגאות הגדולה, שהחלה בלוחמת גרילה בשנות ה-20 וה-60, השתקפה במאות הספרים ובאלפי המאמרים שהוקדשו לאסטרטגיה ולטקטיקה של מלחמות לשחרור לאומי, ללוחמה מהפכנית, ליתרונות שבגרילה הכפרית לעומת גרילה עירונית ולהיפך. חלק הארי של תורה חדשה זאת יצא מאמריקה הלטינית, ושאב השראה שמאלנית".

"הניסיונות להסביר את הסיבות ללוחמת הגרילה ולהצלחתה העשירו, ללא ספק, את המיליון הפוליטי, אך לא תרמו הרבה להבהרת הסוגיות הנוגעות בדבר. "לוחמה מהפכנית", המוגדרת כ"לוחמת פרטיזנים בתוספת תעמולה פוליטית", הוא מטבע לשון לא-מוצלח, שזכה לתפוצה נרחבת. "לוחמה חתרנית", "מלחומה מבית", "לוחמה על אש קטנה", "מלחמה מודרנית לא-מקובלת", "מלחמה עממית", "חתרנות", "חתרנות גרילה", "לוחמה בלתי-סדירה" – מונחים אלה, ורבים אחרים, הועלו בלי להוסיף דיוק או לסייע להבנת התופעה".

הספר "גרילה" סוקר את תופעת הגרילה בהיסטוריה, מגדיר את מאפייניה ומנסה למתוח קווים להבנת עתידה. מחבר הספר, פרופ' זאב לקויר, הוא מומחה בעל שם עולמי בתחומי מדע־המדינה, ההיסטוריה והאסטרטגיה, ומשמש כמרצה באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל.

גרילה/זאב לקויר/1979, 331 עמודים

גרילה/זאב לקויר/1979, 331 עמודים