בדק בית בטירה

אלוף אברהם רותם, לשעבר ראש מה"ד ומפקד גיס נפטר בנובמבר 200621.01.1978