ספר: נעורים בלחימה

נעורים בלחימה: מגיא החורבן להר־אל/יצחק ארד/ 1977, 240 עמודים

נעורים בלחימה: מגיא החורבן להר־אל/יצחק ארד/ 1977, 240 עמודים

"אני רואה חובה לעצמי לספר לדור הצעיר על אנשים ומאורעות שראו עיניי. עבורם זו היסטוריה ועבורי – מציאות. עדות זו על חיי הניתנת כאן מהווה מגזר קטן מן ההתרחשויות הגורליות שקרו לעמנו, אך ההווה נבנה על יסודות העבר, ועל הדור הצעיר להכירו למען עתידו".

ספר אוטוביוגרפי על חייו של יצחק רודניצקי (ארד) מי שלימים היה קצין חינוך ראשי בצה"ל. המחבר מגולל בספר את פרשת חייו מילדותו, שעברה בצל השואה, ועד השתתפותו במלחמת העצמאות. למרות קוטביותם, מהוות השואה ותקומת ישראל פרק אחד בדברי הימים של העם.

מתוך ההקדמה: "לא בחרתי במסלול חיים זה...אבל אם גורלו של העם היהודי נגזר להיות כזה, הרי שאני עצמי לא הייתי בוחר לי דרך שונה מזו שהגורל העבירני דרכה. אם הייתה אפשרי בידי לבחור מחדש – הייתי בוחר שוב להיות עד לאותם שני מאורעות מכריעים בתולדותינו".