ריצ'רד ב. פוסטר, מנהל המרכז למחקרים אסטרטגים, כותב במבואו לספר: מזה עשרים שנה עוסק המרכז למחקרים אסטרטגיים במכון החקר של סטנפורד בתכנית רב־תחומית יחידה במינה – מחקר וניתוח של מדיניות בטחון לאומי... המרכז יזם גם שורת פרסומים שנועדו לקדם דו־שיח חיוני זה ולהציג את תכנו, בהקף שילך ויגדל, בקרב המנהיגות הממשלתית וקהילות אחד הנושאים החשובים ביותר שהועלו בדו־שיח זה הוא החתירה למציאת מושגים אסטרטגיים ותפיסות־עזר של שימוש בכוח, שיענו על צרכי שנות השבעים. גנרל הצבא אנדרה בופ'ר (מילואי הצבא הצרפתי) היה מעורב זה זמן רב הן בניסוחן והן ביישומן של אסטרטגיות חדשות להגנת המערב ולבטחונו. במחקר זה הוא בוחן את המצב הנוכחי ואת כיווני העתיד של ההרתעה וההגנה במערב אירופה". המחבר מנסה בספרו להסיק מסקנות ולתת תשובה לבעיות הבסיסיות והחיוניות ביותר הניצבות כיום בפני מדינות ההגנה של המערב.

 

האסטרטגיה ליום המחר/אנדרה בופ'ר/1977, 114 עמודים

האסטרטגיה ליום המחר/אנדרה בופ'ר/1977, 114 עמודים