הספר מתאר את קורותיו של רוברט סטאנפורד טאק, מי שהיה מפקד כנף ב"חיל-האוויר המלכותי" במלחמת-העולם השניה. 

נוסף לסיפור חייו משקף הספר גם את דרכו של חיל-האוויר הבריטי החל בפתיחת המלחמה בקרב על בריטניה, וכלה במעבר מהגנת שמיה להתקפה על האויב הגרמני באירופה הכבושה. 

דגש מיוחד מושם בספר על האינטנסביות בחווית קרב-האוויר, בה פועל הטייס כ"בודד בשחקים", וכן ניתן בו ביטוי למנהיגות, להעזה, לריכוז ולדביקות במטרה, הנדרשים לביצוע המשימות בקרב.

על רוברט טאק נאמר: "כיצד קרה שדווקא לאדם זה הותר להשיג את הבלתי-אפשרי: לרמות, להשליך ממנו והלאה את ספרי-החוקים, להתגנב ולחמוק בעת שחוק כוח-הכובד לא היה עירני דיו".

ואילו טאק העיד על עצמו, שהמטוס הפך להיות חלק ממנו "השלמה לגופו, לראשו ולמערכת-העצבים שלו".

בודד בשחקים/לארי פורסטר/ 1977,  235 עמודים

בודד בשחקים/לארי פורסטר/ 1977, 235 עמודים