ספר זה סוקר את המדיניות האמריקנית בסכסוך הישראלי-ערבי מאז מלחמת-העולם השניה ועד שנת 1975. 

מבין המעצמות הגדולות המעורבות במזרח-התיכון מאז מלחמת העולם השניה, מילאה ארצות הברית תפקיד חשוב במיוחד. האינטרס שלה באיזור ומעורבותה בסכסוך  הישראלי-ערבי, אשר גברו בעקבות מלחמת יוני 1967 ומלחמת אוקטובר 1973, המשיכו להימשך. יחסי ארצות-הברית - ישראל התפתחו והתהדקו, וארצות-הברית הגבירה מאמציה לפתור את הסכסוך הישראלי-ערבי.

התפתחות זו שחשיבותה הלכה וגדלה לגבי ישראל, מהווה את הבסיס למחקר זה. עד כה לא יצא לאור בעברית כל מחקר שהוא על תפקידה של ארצות-הברית בסכסוך הישראלי-ערבי. חיוני להבהיר את תפקידה הבסיסי ומעורבותה של ארצות-הברית באיזור, ובעיקר כעת, בשעה שנודעת לדבר חשיבות מרובה.

ארה"ב הסכסוך הישראלי-ערבי / פרופ' ברנרד רייך, ד"ר ארנון גוטפלד /  1977 / 250 עמודים

ארה"ב הסכסוך הישראלי-ערבי / פרופ' ברנרד רייך, ד"ר ארנון גוטפלד / 1977 / 250 עמודים