מעוז המזח במלחמת יום הכיפורים

סגן רחל רוז'נסקי, 21.11.1977