ספר : צקלון

מתוך כוונה להגיש לקוראים את מיטב החומר המקצועי המתפרסם בחו"ל, החלטנו לחדש את הוצאתו לאור של כתב העת "צקלון" במהדורה מורחבת. "צקלון יופיע אחת לחודשיים וכל חוברת תיוחד לנושא