יומן אישי המגולל את פרשת ג אנשי ה"הגנה", שנידונו למאסר על־ידי הבריטים ב־1939. היומן מאיר מבעד לסורגים את חיי האסירים היהודיים בין האסירים הערבים, יחסם של הסוהרים אליהם ותנאי המאסר הקשים מצד אחד ואת מאבק הישוב נגד הבריטים מצד שני.

סיפור חייהם של האסירים בכלא מהווה דוגמה ליחסי אנוש הדוקים שנוצרו, למרות חיי השגרה המעיקים. התקווה לחופש, השקידה על ערכי העבר והשמירה על ועדי ישראל היו בסיס ליצירת הווי מיוחד בין כותלי הכלא.

החיים המתנהלים מחוץ לכלא והמאורעות שמידע על אודותם הוברח אל בין הכתלים, נתנו בהם את הכוח להכין את עצמם לקראת פעילות מחודשת ב"הגנה" ולהיכנס חזרה אל מסגרת החיים "הרגילה".

דפים מן הכלא/נח דגוני/ 1976, 223 עמודים

דפים מן הכלא/נח דגוני/ 1976, 223 עמודים