כיצד נולד הכושר ההתקפי בצבא שנוצר ל"הגנה"? היכן טמונים הזרעים למסעי הבזק במערכותינו מאז תש"ח? המבקש לחקור את חבלי-הלידה של המתקפה הישראלית במבצעיה של מלחמת העצמאות, יעמוד מייד על הערך הייחודי של מבצע "דני", שכונה ע"ש דני מס, מפקד מחלקת הל"ה שאנשיה נפלו בדרכם לתגבר את גוש עציון המנותק.

מבצע "דני" היה מתקפה רב־חטיבתית ראשונה של צה"ל נגד צבאות ערב הסדירים אחרי פלישתם. מהרבה היבטים הייתה זאת מתקפת־בכורה לישראל: משימותיה נקבעו על־פי מדיניות ביטחון, שגובשה תוך ההפוגה הראשונה ובחרה את המרחב בין תל־אביב לירושלים לזירת המאמץ הצבאי העיקרי.

המתקפה נמשכה ברציפות בכל משך "עשרת הימים", עד שהופסקה בכוח צו הפוגה של האו"ם. תחת מפקדה עוצבתית אחת, מפקדת "דני", אוגדו לראשונה ארבע חטיבות חי"ר יחד עם חטיבה משוריינת, שהופעלה זו הפעם הראשונה. במבצע נכבשו שטחים נרחבים ומאוכלסים ופונו תושבי לוד ורמלה. תוך המבצע ואחריו עלו בעיות המאפיינות את מגעינו עם או"ם, מאז ועד עצם היום הזה.

הספר בוחן את ההיבטים המדיניים־ביטחוניים, האסטרטגיים והאופרטיביים של מבצע "דני" שהתנהל במשך "עשרת הימים" ביולי 1948.

בדרך אל העיר: מבצע "דני"/אלחנן אורן/ 1976, 319 עמודים

בדרך אל העיר: מבצע "דני"/אלחנן אורן/ 1976, 319 עמודים