גורלה של מלחמה נקבע במידה רבה על ידי האנשים המפקדים על כוחות בשדה המערכה. עוז רוחם של המצביאים ואופן ניהול הקרב על-ידיהם, קובעים את תוצאותיו לא פחות ולעיתים אף יותר מאשר האסטרטגיה של המדינאים והמאמץ העיקש של הלוחמים.

"אדוני המלחמה" ממלא פער בספרות הצבאית בלשון העברית בהביאו ביוגרפיות קצרות - שהן בבחינת מעט המחזיק את המרובה - של מצביאים ידועים בשתי מלחמות העולם. היסטוריונים צבאיים מן השורה הראשונה כתבו באסופה זו את סיפוריהם של הגנרלים, האדמירלים ומרשלי האווירייה אשר עיצבו את פני המלחמה במאה העשרים, ושהשפעתם על החשיבה וההתפתחות הצבאית המודרנית הינה מכרעת.

הספר מעביר לנגד עיני הקורא את מצביאיה הגדולים של המאה, על חולשותיהם ועל גדולתם, תוך שהוא פורס תמונה מקיפה ומפורטת של שתי מלחמות העולם. על רקע מלחמות אלה נבחנת יכולתם של המצביאים לנהל מלחמה בתנאים שלא היו ידועים קודם לכן - מלחמה כוללת והתחדשות טכנולוגית ללא תקדים. איש המקצוע והקורא הסקרן ימצאו כאן עניין ועזר רב בעובדות ובגישות הכוללות, כמו גם בהיבט האנושי אשר הספר מגולל בפניהם.

אדוני המלחמה/פילד מרשל מייקל קארבר/ 1976, 408 עמודים

אדוני המלחמה/פילד מרשל מייקל קארבר/ 1976, 408 עמודים