ספר זה עוסק בשימושיה של האוטומציה בתחומי החיים השונים, ובהשלכות הנובעות משימושים אלה, במיוחד בתחומי הכלכלה והחברה. הקורא מקבל מושגי יסוד בנושא מרכזי של משק המודרני, המסייעים בידו לראות ולהבין גם את היבטיה חברתיים של המהפכה התעשייתית השניה המתרחשת לנגד עינינו.

זהו ספרו השני של ד"ר ג'ון בנושא האוטומציה. ספרו הראשון אוטומציה, מבנה ותפקוד - שגם הוא יצא בהוצאת "מערכות" עוסק במבנה האוטומציה, תפקידה, כליה ותפישות פעולתה.

 

אוטומציה - שימושים והשלכות/ג'ון רוז/ 1975, 146 עמודים

אוטומציה - שימושים והשלכות/ג'ון רוז/ 1975, 146 עמודים