ספר : ג'ון מונאש: קורות חייו של מצביא אוסטרלי יהודי

ג'ון מונאש, נצר למשפחה יהודית שהיגרה מפולין לאוסטרליה, היה המפקד היהודי בעל הדרגה הבכירה ביותר - לוטננט־ג'נרל (מקביל לרא"ל) - במלחמת העולם הראשונה, ונחשב לדעת היסטוריונים אחרים לגדול מצביאי אותה מלחמה.

בדברי ימי אוסטרליה קנה לו מונאש שם של אחד ממעצבי דמותה של האומה האוסטרלית. ייחודו כמצביא בא לידי ביטוי בשכלול צורת "הקרב הסדור", ובשילובו המוצלח הראשון של הטנק במסגרת הקרב המשולב. הספר בא למלא חלל שהורגש בתיעוד קורות חייו של אדם דגול זה, שאף זכה שיישוב בישראל ייקרא על שמו.

ג'ון מונאש: קורות חיו של מצביא אוסטרלי יהודי/ א"ג' סמיתרס/ 1973, 297 עמודים

ג'ון מונאש: קורות חיו של מצביא אוסטרלי יהודי/ א"ג' סמיתרס/ 1973, 297 עמודים