הספינות הקטנות,ב.קופ'ר,1972, 254 עמודים

הספינות הקטנות,ב.קופ'ר,1972, 254 עמודים

הספר "הספינות הקטנות" מתאר את פעילותם המבצעית של כלי-שיט קטנים בזירות-הקרב העיקריות של מלחמת-העולם השניה. נעשה בו מאמץ לתאר אובייקטיבית את פעילותם ומידת הצלחתם של הכלים הקטנים בשני המחנות שהתמודדו במלחמות-העולם.

פיתוחם הנמרץ של אמצעי לחימה חדישים ומתוחכמים בתחום כלי-השיט הקטנים מעיד על חשיבותו של כלי-נשק זה ועל הצלחותיו. יש להודות כי גישתם של הציים השונים לכלי-שיט קטנים לא היתה אחידה, ולרוב היתה ביחס הפוף לגודל הצי. כחוט השני מתיצבת בכל התיאורים-הן תיאורי קרב והן פעילויות אחרות-דמותו של האדם הלוחם,שבעוז רוחו ובכוח-תושייתו מצליח, לא אחת, להיחלץ ממצבים שנראו כאבודים ולהפוך תבוסה לניצחון. ספרו המעניין של ב.קופר על פרשות-הקרב המרתקות שלהן מעיד על תרומתן המרשימה של הספינות הקטנות ללוחמה הימית בדורות האחרונים ובימינו-אנו.

לקבלת חומרים נוספים מבית "מערכות" לחצו כאן