בספר זה מברר הלורד מורן (שנודע ברבים בזכות היותו הרופא האישי של ו. צ'רצ'יל) כיצד מתהווה האומץ וכיצד הוא מקויים בצבא מודרני של עם חופשי. במלחמתו בפחדים עומד החייל בדד, ועלינו להבחין באותות הראשונים של תבוסה בפניו, למען נוכל לבוא לעזרו בעוד מועד.

בעיקר מבסס המחבר את דבריו ומסקנותיו על הסתכלויות באנשים בקו חפרות, בעמדות ובמחפורות. גם מי שלא נוסה אישית בתנאים אלה יודע כי רבים הם האנשים המאבדים את שלוותם, כשהם נקלעים למצבים הכופים עליהם שעות ויממות של "שב ואל תעשה".

"מה מתרחש בנפשם של החיילים? כיצד עומדים הם בהתשה? אלה היו השאלות היחידות שנראו לי חשובות בשנות שירותי בגדודי בחזית צרפת, שאלות שתמיד תיוודע להן משמעות במלחמה. כרופא היה תפקידי למצוא תשובות לשאלות אלה, כדי שיהיה סיפק להשיב כוחותיו של חייל שלא עמד במתח, למען יוכל לחזור ולהיות גבר".

כל בני-אדם נוטים להגיב בצורה חריגה, יותר או פחות, במצבי חירום. כאשר מבינים עובדה זו ניתן להפכה בנקל למנוף אשר באמצעותו יתגבר הפרט על רבים מן החרדות והפחדים המתעוררים בו במצבי לחימה.

הספר שופע רעיונות ולקחים כיצד לשכך את החרדה הקרבה לבוא אל החייל ולהופכה. לעיתים קרובות, לאומץ לב ולרוח-קרב. ספר זה, שכותבו מכיר את איש-הצבא הן ממגע בלתי אמצעי עמו, כרופא גדודי, והן לאחר-מכן, עשוי להרחיב אופקים להבנת המתרחש בנפש הלוחם בנסיבות קרב - ביבשה, באויר ובים.

לביקורת שכתב אל"ם (מיל') בעז זלמנוביץ על הספר

סוד האומץ/לורד מורן/ 1970, 220 עמודים

סוד האומץ/לורד מורן/ 1970, 220 עמודים